Just one second...

 
Quản lý cơ sở Hệ thống thẩm mỹ viện Gangnam-Gangwhoo

Chung Thanh Nghĩa
CSV Khoa Ứng dụng – Sức khỏe

Trưởng Phòng Hành chính -Tổng hợp

Nguyễn Thị Mến
CHV – Khoa Kế toán – Tài chính

Giám đốc công ty du lịnh Vinh Đệ Lộc

“Trương Thị Cẩm Vinh“
CSV Khoa Kinh tế – Quản trị

TRẦN VĂN TUYẾN
CỰU SINH VIÊN

THÀNH ĐẠT

https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/WLXqPdIih6zHWECKteoT2D2wFpXn29-metaaG9waGFtdGhhbmhoYW5nLnBuZw==-.png

Hồ Phạm Thanh Hằng

Cựu SV ngành Ứng dụng - Sức khỏe DNTU Khoa Giải Phẫu Bệnh - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/1RaT0wISRuD81SM1HZdmOCr2BNQ0eN-metadHJhbnZhbnR1eWVuLnBuZw==-.png

Trần Văn Tuyến

Trần Văn Tuyến-"Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn"
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/vePVMW593b4qmjCjmiD7GO2EdMZC2w-metaU2NyZWVuc2hvdCAyMDIzLTEwLTI3IDE0MjI0MC5wbmc=-.png

Chu Nguyệt Nga

Cựu sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh - DNTU Chủ quản Nhân sự Công ty TNHH Sinomax Việt Nam
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/p9jx16ww2l6gj5Y36ecB28vD58tInk-metaMTIzLW1pbi03Njh4ODAyLmpwZWc=-.jpg

Trần Giang Tài

Cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - DNTU Chuyên viên Quản lý tín dụng - Ngân hàng TMCP Bản Việt
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/ta1ag681kiOmtyxvROzQgQJUYbII1q-metaR1g4QTE4ODUtU2FuZy1IdeG7s25oLTc2OHg4NzIuanBn-.jpg

Huỳnh Thế Sang

Cựu SV ngành CNTT - DNTU Chuyên viên Admin & Đào tạo - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VIỆT MỸ
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/X9Wq8Y2uchaGa7Edi1eSH2wXvon2sq-metaSU1HXzk2NjItTmjhuq10LVN1enVraS1WaeG7h3QtTmjhuq10LW1pbi0xMDgyeDE1MzYuanBn-.jpg

Trần Khánh Nhật

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Trưởng nhóm kinh doanh- Công ty TNHH Ô TÔ VIỆT NHẬT
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/R8P5yYg2xWWZVmXIEI4spJWPKA4anE-metaSU1HXzQzOTgtSGllbi1Wby1UaGktVGh1LW1pbi5qcGVn-.jpg

Võ Thị Thu Hiền

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Vị trí công tác: Chuyên viên phát triển đối tác Đơn vị: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/5KIc54sYcXW8VnBP2Y4o7ND7JkjSEx-metaMjM1N0NEMkUtQTlCRC00RjYxLThGQzUtQ0RCQjQ3NzUxNTVGIC0gxJDhurduZyBUaHXhu7cuanBlZw==-.jpg

ĐẶNG HỒ NHƯ THUỶ

CSV ngành Tài chính - Ngân hàng DNTU Chuyên viên QHKH - Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/eaDIZEZ6iwilD48EkZPtzfCGily5LY-metaejQ3ODc5ODAwMDI3NDlfOTQyYTI2NTczNGE5MjNlYzQ5NmRkZjBkMzVmZWMxOTUgLSBuYSB2w7UuanBn-.jpg

Võ Thị Li Na

CSV chuyên ngành Kế toán - DNTU Chuyên viên nhân sự - CÔNG TY TNHH SHINWA VIỆT NAM
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/wNxTODZtYccwpNyA7kw2F0Ol7VN2N9-metaejQ3MzQ2MTMzMTYzMjhfYzI2NzYyZmMwMmE5MWIwMzZmZWVmNzQ2NjEwZTAxNDIuanBn-.jpg

Thái Anh Tuấn

CSV chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - DNTU Chuyên Viên Đào tạo - Công Ty TNHH Bosch Việt Nam
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/t7E3xpm3tikYUfmVEFmm5qgrMkAwab-metaSHXhu7NuaCBUcsOtLmpwZw==-.jpg

Huỳnh Anh Trí

CSV chuyên ngành Điện - Điện tử Leader PM team and improvement team - Công ty TNHH On Semiconducor
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/pu4v4PFEZuyTgYUc1UdsTLsDtUMjUm-metaVmFuIFRoYW5oLmpwZw==-.jpg

PHAN VĂN THANH

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Vị trí công tác: Chuyên viên phát triển nhà cung cấp & thu mua
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/xqNDCCZ6Wx0zH1EF55gFqEHSgfilfT-metabmdvYyBodW9uZyAtIE5nw6JuIE5ndXnhu4VuIFRo4buLIFRodS5qcGc=-.jpg

Nguyễn Ngọc Hương

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học Vị trí công tác: Nhân viên phòng nghiên cứu, thí nghiệm Đơn vị: Công ty TNHH Việt Gia Minh
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/EFzoI8GR5pRjMlfgptLZ0nOMZgzu3o-metaejUyNjM4MTU2NjA5NDZfNTJkYmRlNTkxZGNjOGY1YWQzZGM5NTIxODc2MTlhZGMuanBn-.jpg

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Cựu sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh - DNTU CEO Assistant - CÔNG TY CỔ PHẦN 1AUTOCARE
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/01HVAR0NRNQ0KWK3DK2KSCV9WJ.jpg

VÒNG QUANG VINH

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Vị trí công tác: SACOMBANK
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/01HXTHTCES0C1EMN45D2ZANAJ3.jpg

HÀ THỊ TÚ QUỲNH

Cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường - DNTU Quản lý sản xuất - Công ty TNHH SMC Corporation Việt Nam
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/01HXTJ2FHFM1CCHSZY9WB8JA2P.jpg

NGUYỄN TẤN ANH KHIÊM

Cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường - DNTU Tổ trưởng tổ bán hàng - Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/01HXWZ38BCYA2EMSX9X82QHMPD.jpg

ĐỒNG THỊ HẰNG

Cựu sinh viên ngành Xét nghiệm y học - DNTU Quản lý cơ sở thẩm mỹ viện - Thẩm Mỹ Quốc Tế Linh Anh
TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC

QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ

https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/cgWLWQLBqphpN9wLW0ePrJagSVOVQc-metadHJhbnR1YW5hbmgucG5n-.png

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên HSE Công ty Nike
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/k0s9Q3zfwPw71Z9ni1PRhRKF2AeOVe-metaaW1nLXBlb3BsZS0wMS5wbmc=-.png

Ngô Quốc Tiến

Cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khoá 2013 Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - MC song ngữ
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/vpqD3ZDERPLTDqlzNy4kIDGUHDpwIu-metaNkIwNUNGNDItNzUwNC00MEFDLUI2MUUtQzNFODk4MEE2NkE2IC0gSGlldSBEdW9uZyBRdWFuZy5qcGVn-.jpg

DƯƠNG QUANG HIẾU

Cựu SV ngành Điện - Điện tử DNTU Học viên Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/l4ratMWKpXjbdYDel6EBkiqkOQllXl-metaRDFDMTAxM0QtOEFCQy00OUU5LTg5MkQtN0QyNUJBMTU2NEIyLUxlLVF1eWVuLW1pbi0xMTUyeDE1MzYuanBlZw==-.jpg

LÊ THỊ LỆ QUYÊN

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Vị trí công tác: CEO Lumina Spa
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/UyfF3qV3TDdrVlOaI1Dh420c15sxGQ-metaSU1HXzE1NjYgLSBwaHVvbmcgcGhhbi5qcGVn-.jpg

Phan Nhật Phuong

Cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - DNTU Giáo Viên Trợ Giảng hệ Công Dân Toàn Cầu và Nhân Viên Đào Tạo Khảo Thí hệ Cambridge
https://bancntt.dntu.edu.vn/storage/cuusv.dntu.edu.vn/ho-so/01HXWYX8RYMEVWB79BKM0EVKFR.jpg

NGUYỄN MINH LÝ

Cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - DNTU Chuyên viên tư vấn bán hàng kinh doanh thị trường - Công ty TNHH Yakult Việt Nam
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
https://cuusv.dntu.edu.vn/images/img-quote.png
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Dám suy nghĩ
Dám làm
Dám thành công
Dám thất bại

Không có áp lực thì không có kim cương.