Just one second...

 

Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Top 15 Hoa khôi sinh viên khu vục Miền Nam năm 2017

Top 45 Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2017

Vị trí công tác hiện tại: Chuyên viên Kế toán - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Năm sinh: 1994

Quê quán: Đồng Nai

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Liên hệ: 0392411072

Email: nguyenthimydiem968.dn@gmail.com