Just one second...

 

Nguyễn Thị Mến

Nguyễn Thị Mến 

 

Năm sinh: 10/10/1982

 

Quê quán: Quảng Ngãi

 

CHV – Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

 

Vị trí công tác: Trưởng Phòng

 

Đơn vị: Phòng Hành Chính – Tổng hợp

 

Liên hệ: ĐT: 0937.147.258

 

Email: ngocmen@dntu.edu.vn

 

Thông điệp:

Phần thưởng lớn nhất của tôi là được học tập và làm việc tại DNTU.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

CSV - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán:
Vị trí công tác:
: Trưởng Phòng
Đơn vị:
: Phòng Hành Chính - Tổng hợp