Just one second...

 

Chuyên viên Quản lý tín dụng - Ngân hàng TMCP Bản Việt

Năm sinh: 1993

Quê quán: Đồng Nai

CSV – Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Vị trí công tác: Chuyên viên Quản lý tín dụng

Đơn vị: Ngân hàng TMCP Bản Việt (Timo Bank)

Liên hệ: 0985256873

Email: giangtai.nv@gmail.con