Just one second...

 

Chung Thanh Nghĩa

Quản lý cơ sở hệ thống Thẩm Mỹ viện Gangnam-Gangwhoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu bản thân

  • Sinh ngày: 18/08/1993
  • Quê quán: TIỀN GIANG

Vị trí – Tên đơn vị công tác

  • Hệ thống Thẩm Mỹ Viên Gangnam-Gangwhoo
  • Vị trí: Quản lý cơ sở

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: khu phố 6, phường Tân Phong, Biên Hòa
  • Di động: 0989300063
  • Email: chungthanhnghia.edu@gmail.com
Khóa học:
2012-2015
Ngành học:
Điều Dưỡng