Just one second...

 
HomeCategory

CSV Khoa Ứng Dụng KH-SK

https://cuusv.dntu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/z4205376863272_d95cc8cb1af02abcaac3eef30fa0732f-1-1.jpg

NGUYỄN HẢI TRÍ

Năm sinh: 1995

Quê quán: Đồng Nai

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Học Viên Trường CĐCS

Chuyên ngành: Cánh sát Giao thông

Liên hệ: 0988620221

Email: Tricool2109@gmail.com

Thông điệp:

“Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì”

https://cuusv.dntu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/z4205292731230_c958da6429fa825e0cba1d9c3c662c70-4-1280x640.jpg

 

NGUYỄN MINH LÂN

Năm sinh: 1995

Quê quán: Đồng Nai

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ: Giám đốc Điều hành

Đơn vị: Công ty TNHH Lân Gia Phát

Liên hệ: 0908.961.923

Email: langiaphat2010@gmail.com

Thông điệp:

“Sự khác biệt của người thành công với người thất bại không nằm ở sức mạnh, hiểu biết, kiến thức, mà là ở ý chí. Hãy tin tưởng vào bản thân và cứ làm thôi !”

https://cuusv.dntu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/Picture2-1280x640.png

 

Đinh Thị Trang

 

Năm sinh: 2/8/1995

 

CSV – Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

 

Quê quán: Hải Dương

 

Vị trí công tác: Nhân viên QA

 

Đơn vị: Công ty cổ phần Lothamilk


Liên hệ: 0969463114

Email: dinhtrang2895@gmail.com

 

Thông điệp:

Cơ hội hôm nay  là tương lai ngày mai của chính bạn