Just one second...

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Sinh ngày: 07/07/1992

Quê quán: Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai

Chuyên Ngành: Công nghệ Kỹ thuật môi trường

Vị trí công tác: Nhân Viên môi trường

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2

SĐT: 0962437849

Email: honghanh070792@gmail.com