Just one second...

 

Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công
Năm sinh: 14/02/1987
Quê quán: Hà Nội

 

CHV – Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Vị trí công tác: Phó trưởng khoa

 

Đơn vị: Khoa khoa học Ứng dụng – Sức Khỏe thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Liên hệ: 0907713349
Thông điệp:

Học không có điểm dừng.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving – Albert Einstein

CSV - Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh :
Vị trí công tác:
: Phó trưởng khoa
Đơn vị:
: Khoa khoa học Ứng dụng - Sức Khỏe thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai:
EnglishTiếng Việt