Just one second...

 

Trương Minh Tâm

Nhân viên tư vấn tài chính nest by AIA

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Trương Minh Tâm
  • Nơi công tác: Nhân viên tư vấn tài chính nest by AIA

 

EnglishTiếng Việt