Just one second...

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nhân viên phòng kinh doanh công ty Fashion Garments 2

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Nơi công tác: Nhân viên phòng kinh doanh công ty Fashion Garments 2