Just one second...

 

Nguyễn Đức Hiếu

Công ty TNHH Assems VN

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu
  • Nơi công tác: Công ty TNHH Assems VN

Thành tích cá nhân

  • Ngoài ra, còn giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ kiwi, hướng dẫn viên du lịch, cung ứng nhân sự làm sự kiện