Just one second...

 

Hồng Phương Thảo

Nhân Viên CSR Cty TNHH Bình Tiên (Bitis)

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Hồng Phương Thảo
  • Nơi công tác: Nhân Viên CSR Cty TNHH Bình Tiên (Bitis)