Just one second...

 

Lỷ Đức Bảo

Kỹ sư cơ điện Công ty Chế Biến Thực Phẩm Đồng Nai D&F

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Lỷ Đức Bảo
  • Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ điện Công ty Chế Biến Thực Phẩm Đồng Nai D&F