Just one second...

 

Đỗ Trần Nguyên Khôi

Nhân viên thiết kế phòng Desigh Center công ty Fujitsu

Giới thiệu bản thân

  • Họ và tên: Đỗ Trần Nguyên Khôi
  • Nghề nghiệp: Nhân viên thiết kế phòng Desigh Center công ty Fujitsu